Vaktherapie_werkt


De 2e studiedag van vaktherpeuten in de Z.P. was op 22 april

in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn:

"Succesvolle vaktherapeutische interventies in de Ziekenhuis Psychiatrie".

Het verslag van deze constructieve studiedag staat op deze site.
Ook de Powerpoints van Elly Pijnacker van het CPMO en Marco Mulder, PMTer,
zijn op deze site te vinden in de mediabibliotheek.

Accreditatie: door de FVB zijn 5 punten toegekend.
Te vinden onder Gelre Zkh, Kaj Heiden

Vul aub de enquête in!
Dit is een middel om te bundelen wat we als vaktherapeuten doen.

We vragen ook ieder na te denken over je eigen input:
- wat zijn jouw wensen?
- welke mogelijkheden zie jij voor het overdraagbaar maken van producten?
- waar zou jij je op willen richten?

Neem contact op via het contactformulier.

De tijd dringt!

Als vaktherapeuten op de PAAZ in ZiekenhuisGroepTwente en Bravis Ziekenhuizen in Noord Brabant zijn we ervan doordrongen dat we moeten uitwisselen, samenwerken, publiceren etc.

Met deze site willen we collega vaktherapeuten die in de Ziekenhuis Psychiatrie werken bereiken en mee laten denken over de toekomst van vaktherapie in dit werkveld.
Door de enquête in te vullen wordt het voor ons inzichtelijker hoe er in het land gewerkt wordt, waar behoeftes liggen en waar evt. samengewerkt kan worden.

De 1e studiedag is geweest op 20 mei 2016 in Almelo en was zeer geslaagd!
Zie verslag op deze site. 

Op de pagina Praat met ons mee kun je berichten, verslagen of artikelen plaatsen. Stuur deze naar info@vaktherapiewerkt.nl en wij zorgen dat deze op de site komen te staan. Ook kun je zelf reageren op deze berichten.

Heb je vragen of opmerkingen, zet deze op de contactpagina.

 

beeldende
therapie


psychomotore
therapie


drama
therapie


muziek
therapie


dans
therapie